Prof. Serebrovska specialitet er „molekylærbiologiske processer i celler som respons på hypoxi hypoxi“. Hun arbejder på dette område med sin egen forskergruppe.