Zoya Serebrovska

Prof. Serebrovska specialitet er „molekylærbiologiske processer i celler som respons på hypoxi hypoxi“. Hun arbejder på dette område med sin egen forskergruppe.

Michael Kramer

Professor i anvendt immunologi ved universitetet i Heidelberg. Optagelse som specialist til laboratorie medicin og den ekstra titel „Medical Quality Management“.